Visie

U als ouder heeft ervoor gekozen om uw kind naar een peuteropvang te brengen. Dat betekent dat u ervoor kiest om uw kind in een groep te laten opvangen. Voor het kind betekent het een andere omgeving, met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Het zelf ontdekken van materialen waarmee gespeeld kan worden, het zelf ook kunnen pakken en terugzetten van deze materialen, het maken van vriendjes en vriendinnetjes én het spelenderwijs kennismaken met de basisschool, maakt dat uw kind al een prettige voorsprong heeft als het de basisschool leeftijd bereikt.
Gestimuleerd door een vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkster bewandelt uw peuter tal van activiteiten en wordt ook de individuele ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van:

 • taal
 • spel
 • het oefenen van vaardigheden
 • zelfstandigheid
 • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • het ontdekken van eigen mogelijkheden
 • het leren omgaan met grenzen en regels

De peuteropvang biedt u als ouder een verbreding van de opvoeding, het biedt een aanvulling op uw opvoedingsactiviteiten. Wij vinden ook dat u als ouder een zekere ondersteuning mag verwachten bij de opvoeding. Daarmee bedoelen we ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien u hieraan behoefte heeft, met u meedenken over opvoedingsvragen. Andersom doen wij, als dat nodig is, ook graag een beroep op uw ondersteuning bij opvoedingsvragen en vragen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn er altijd weer op gericht om het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. U kunt erop vertrouwen, dat wij uw kind goed begeleiden en voldoende liefdevolle aandacht geven én dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Ook kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw kind omgaan en dat u met vragen, opmerkingen, wensen of klachten altijd bij ons terecht kunt.
Via gesprekken, ons informatieboekje of ouderavonden (10 minutengesprekken) houden wij u op de hoogte van alle actuele gebeurtenissen betreffende uw kind.
Hoe zorgen wij ervoor dat ieder kind de aandacht, liefde, verzorging en veiligheid krijgt die het nodig heeft?
In ons werk staan de volgende vijf uitgangspunten centraal:

 • ieder kind is uniek en wordt geaccepteerd en gewaardeerd
 • ieder kind heeft voeding, aandacht en liefde nodig
 • door veiligheid te bieden krijgt het kind zelfvertrouwen wat leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen en een grotere zelfstandigheid
 • een kind neemt gedrag van volwassenen over; de leidster heeft een voorbeeldfunctie
 • spelenderwijs leren kinderen de realiteit van alle dag

Veiligheid

Jaarlijks keurt de GGD alle kinderopvang organisaties, dus ook onze POV’s. De GGD controleert dan of wij voldoen aan de normen die de gemeente Amersfoort en de Wet Kinderopvang stelt. Veiligheid vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen er niet alleen voor dat een kind zich veilig voelt, maar ook dat een kind zich veilig kan bewegen binnen de verblijfsruimten.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • de strips op alle deuren die voorkomen dat vingers tussen de deuren kunnen komen
 • het speelgoed is van goede kwaliteit
 • de buitendeur is overdag gesloten ter beveiliging. Er is geen trap in ons verblijf
 • alle radiatoren zijn omkast zodat kinderen zich niet kunnen branden
 • op het schoolplein wordt het speelgebied afgebakend en is er voldoende toezicht
 • de zandbak wordt gecontroleerd voordat erin gespeeld wordt

Wij zijn altijd zeer alert op een goede hygiëne, temeer omdat kleine kinderen zeer snel besmet raken. Kinderen starten de ochtend op een schone groep, er wordt dagelijks stof gezogen en gedweild, ook ventileren we het lokaal dagelijks. De toiletten worden, als de peuters naar huis zijn, schoongemaakt. We maken de verschoningstafel schoon na iedere verschoningsbeurt. Handdoeken worden na ieder dagdeel verschoond evenals vaatdoeken. Wij leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met hygiëne door ze bijvoorbeeld al zo vroeg mogelijk te leren hun handen te wassen (met zeep) voor het eten van het tussendoortje en na het toiletbezoek en bijvoorbeeld hand voor de mond te houden bij niezen en hoesten. Op de toiletten maken we gebruik van eigen handdoeken. Verder stellen wij luizenhoezen verplicht. De basisscholen waarin wij gehuisvest zijn gebruiken ook luizenhoezen. Op die manier willen wij een eventuele luizenplaag voorkomen.

Om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen maken wij jaarlijks een risico inventarisatie. Op de locatie van de peuteropvang wordt door het team alle risico’s onder de loep genomen en actieplannen geschreven en uitgevoerd.

Een ochtend

Zomaar ’n ochtend op de POV. Hoe ziet zo’n ochtend er eigenlijk uit? Gaan we nog iets leuks doen vandaag? Is er iemand jarig misschien?

De papa’s en mama’s brengen hun kind om 8:30 (8:15 bij POV de Berkenboom). Om 8:45 gaan de kinderen eerst vrij spelen. In deze tijd kunnen ze lekker spelen in het keukentje, in de poppenhoek, in de bouwhoek, het snoezelpaleis in duiken, boekjes lezen, kleien aan tafel, met de auto’s en de parkeergarage, de duplotrein, etc.

Rond 9:15 gaan we in de kring. In de kring wordt het “goedemorgenlied” gezongen en gaan we na het “fruitlied” lekker fruit eten met een bekertje sap en een koekje.

Is er een kindje jarig? Dan wordt dit natuurlijk uitgebreid gevierd. Daar maken we altijd een leuk feestje van. Na de kring houden we rond 10:15 een plas/verschoonronde. Hierop aansluitend doen we een gezamenlijke activiteit. Dit kan van alles zijn: knutselen, buiten spelen, een spelletje in de gymzaal, peuter gymmen, noem maar op.

Rond 11:15 maken we een eind aan de activiteit. De kinderen kunnen dan nog even rustig zelf spelen voordat de papa’s en mama’s weer komen.

Om 12:00 komen de papa’s en mama’s weer om de kinderen op te halen.