KDV-129U als ouder heeft ervoor gekozen om uw kind naar een peuteropvang te brengen. Dat betekent dat u ervoor kiest om uw kind in een groep te laten opvangen. Voor het kind betekent het een andere omgeving, met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Het zelf ontdekken van materialen waarmee gespeeld kan worden, het zelf ook kunnen pakken en terugzetten van deze materialen, het maken van vriendjes en vriendinnetjes én het spelenderwijs kennismaken met de basisschool, maakt dat uw kind al een prettige voorsprong heeft als het de basisschool leeftijd bereikt.
Gestimuleerd door een vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkster bewandelt uw peuter tal van activiteiten en wordt ook de individuele ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van:

 

• taal
• spel
• het oefenen van vaardigheden
• zelfstandigheid
• het ontwikkelen van sociale vaardigheden
• het ontdekken van eigen mogelijkheden
• het leren omgaan met grenzen en regels

De  peuteropvang biedt u als ouder een verbreding van de opvoedingssituatie, het biedt een aanvulling op uw opvoedingsactiviteiten. Wij vinden ook dat u als ouder een zekere ondersteuning mag verwachten bij de opvoeding. Daarmee bedoelen we ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien u hieraan behoefte heeft, met u meedenken over opvoedingsvragen. Andersom doen wij, als dat nodig is, uiteraard ook graag een beroep op uw ondersteuning bij opvoedingsvragen en vragen over de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn er altijd weer op gericht om het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. U kunt erop vertrouwen, dat wij uw kind goed begeleiden en voldoende liefdevolle aandacht geven én dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Ook kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw kind omgaan en dat u met vragen, opmerkingen, wensen of klachten altijd bij ons terecht kunt.
Via gesprekken, ons informatieboekje en ouderavonden (10 minutengesprekken) houden wij u op de hoogte van alle actuele gebeurtenissen betreffende uw kind. 
Hoe zorgen wij ervoor dat ieder kind de aandacht, liefde, verzorging en veiligheid krijgt die het nodig heeft?

In ons werk staan de volgende vijf uitgangspunten centraal:

• ieder kind is uniek en wordt geaccepteerd en gewaardeerd
• ieder kind heeft voeding, aandacht en liefde nodig
• door veiligheid te bieden krijgt het kind zelfvertrouwen wat leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen en een grotere zelfstandigheid
• een kind neemt gedrag van volwassenen over; de leidster heeft een voorbeeldfunctie
• spelenderwijs leren kinderen de realiteit van alle dag