KDV-125Jaarlijks keurt de GGD alle kinderopvang organisaties, dus ook onze POV's. De GGD controleert dan of wij voldoen aan de normen die de gemeente Amersfoort en de Wet Kinderopvang stelt. Veiligheid vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen er niet alleen voor dat een kind zich veilig voelt, maar ook dat een kind zich veilig kan bewegen binnen de verblijfsruimten.  

Voorbeelden hiervan zijn:

• de strips op alle deuren die voorkomen dat vingers tussen de deuren kunnen komen
• het speelgoed is van goede kwaliteit
• de buitendeur is overdag gesloten ter beveiliging. Er is geen trap in ons verblijf
• alle radiatoren zijn omkast zodat kinderen zich niet kunnen branden
• op het schoolplein wordt het speelgebied afgebakend en is er voldoende toezicht
• de zandbak wordt gecontroleerd voordat erin gespeeld wordt 

Wij zijn altijd zeer alert op een goede hygiëne, temeer omdat kleine kinderen zeer snel besmet raken. Kinderen starten de ochtend op een schone groep, er wordt dagelijks stof gezogen en gedweild, ook ventileren we het lokaal dagelijks. De toiletten worden, als de peuters naar huis zijn, schoongemaakt. We maken de verschoningstafel schoon na iedere verschoningsbeurt. Handdoeken worden na ieder dagdeel verschoond evenals vaatdoeken.  Wij leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met hygiëne door ze bijvoorbeeld al zo vroeg mogelijk te leren hun handen te wassen (met zeep) voor het eten van het tussendoortje en na het toiletbezoek en bijvoorbeeld hand voor de mond te houden bij niezen en hoesten. Op de toiletten maken we gebruik van eigen handdoeken. Verder stellen wij luizenhoezen verplicht. De basisscholen waarin wij gehuisvest zijn gebruiken ook luizenhoezen. Op die manier willen wij een eventuele luizenplaag voorkomen. Luizenhoezen kunt u via ons aanschaffen.

Om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen maken wij jaarlijks een risico inventarisatie. Op de locatie van de peuteropvang wordt door het team alle risico's onder de loep genomen en actieplannen geschreven en uitgevoerd.