KDV-116Kinderopvang Dribbel is een kleinschalige organisatie uit Hoogland bestaande uit een kinderdagverblijf, twee BSO's en twee POV's. Binnen onze organisatie zijn er geen ingewikkelde hiërarchische structuren. Liesbeth en Wout zijn eigenaar. Monique is operationeel directeuer voor zo'n 30 medewerksters en een aantal "flexers" en stagiaires. Drie leidsters hebben naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog andere taken zoals stagebegeleiding, het verzorgen van rondleidingen, het maken van roosters, etc.

Evelien is coördinator voor de BSO's en José voor de Peuteropvang. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de BSO's en de POV's en geven leiding aan de teams.

Dribbel houdt van korte lijnen en open communicatie; gisteren gevraagd, vandaag geregeld is ons motto. Er is gebleken dat Kinderopvang Dribbel zich onderscheidt van anderen door de vaste club enthousiaste medewerkers. De vaste gezichten op de groepen bij al onze onderdelen zijn voor ouders een doorslaggevende reden geweest om voor Dribbel te kiezen en nog belangijker; naar volle tevredenheid te blijven.