KDV-122Sinds de regels voor peuterspeelzalen zo zijn veranderd dat deze in feite gelijk zijn aan de eisen die voor een kinderdagverblijf gelden kon een peuterspeelzaal bij Dribbel eigenlijk niet meer uitblijven. Het rekening houden met elkaar, het samen leren spelen en delen en thema gerichte activiteiten maken dat uw kind spelenderwijs wordt voorbereid op de basisschool. In februari 2014 is Dribbel gestart met haar peuteropvang. In eerste instantie binnen het kinderdagverblijf. Deze opvang is met het schooljaar 2015/2016 ondergebracht bij Basisschool "De Biezen" waar BSO de Biezbos ook gehuisvest is. Vanaf 5 september 2022 is er ook een peuteropvang bij De Berkenschool waar ook onze andere BSO is gevestigd.

Doordat de kinderen het schoolgebouw al kennen van de peuteropvang, zal de overgang naar de basisschool gemakkelijker en vertrouwder zijn.