Tarieven 2020

POV Dribbel

Twee of meer dagen per week brengt u uw kind tussen 8:30 en 8:45 en haalt hem of haar tussen 11:30 en 11:45 uur weer op.
Tijdens vakanties, studiedagen (van "De Berkenschool"), alle gangbare feestdagen en de dag na hemelvaart is de peuteropvang gesloten.

 

Uurtarief >>

€ 8,50

Op basis van >>

Aantal uur per week x 40 weken per jaar / 12

 Maandtarief >>

Variabel. U betaald niet als de POV gesloten is gedurende schoolvakanties.

 

In principe brengt u uw kind twee of meer dagen per week brengt u uw kind om 8:30 (8:15 bij POV de Berkenboom) haalt hem of haar om 12:00 uur weer op. In overleg kan van dit principe worden afgeweken.
Tijdens vakanties, studiedagen (van de betreffende basisschool), alle gangbare feestdagen en de dag na hemelvaart is de peuteropvang gesloten. 

 

Wanneer u als ouder(s) recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt u via de belastingdienst een deel van de kosten van de peuteropvang terug. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en kunt laten berekenen op www.toeslagen.nl.