Tarieven 2020

POV Dribbel

Twee of meer dagen per week brengt u uw kind tussen 8:30 en 8:45 en haalt hem of haar tussen 11:30 en 11:45 uur weer op.
Tijdens vakanties, studiedagen (van "De Berkenschool"), alle gangbare feestdagen en de dag na hemelvaart is de peuteropvang gesloten.

 

Uurtarief >>

€ 8,50

Op basis van >>

Aantal uur per week x 40 weken per jaar / 12

 Maandtarief >>

Variabel. U betaald niet als de POV gesloten is gedurende schoolvakanties.

 

Twee of meer dagen per week brengt u uw kind tussen 8:15 en 8:30 en haalt hem of haar tussen 11:30 en 11:45 uur weer op.
Tijdens vakanties, studiedagen (van "Basisschool De Biezen"), alle gangbare feestdagen en de dag na hemelvaart is de peuteropvang gesloten.

 

 

 

Wanneer u als ouder(s) recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt u via de belastingdienst een deel van de kosten van de peuteropvang terug. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en kunt laten berekenen op www.toeslagen.nl.