KDV-115

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven en er is plaats voor hem of haar, gaat de volgende procedure van start:
U ontvangt per E-mial de bevestiging dat wij uw inschrijving hebben ontvangen. Er wordt een digitaal contract voor u opgemaakt en u wordt uitgenodigd voor de "ouderlogin". In de ouderlogin kunt u het contract en de SEPA machtiging digitaal ondertekenen.
In de maand voordat uw kind bij ons gaat starten wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een "wen" afspraak. Bij die afspraak kan uw kind wennen aan de POV en vindt de "intake" plaats.

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Mocht u toch geen gebruik willen maken van de aan u toegekende plaats dan dient u dit ook een maand voor aanvang schriftelijk aan ons kenbaar te maken.