Kinderopvang Dribbel

Kinderopvang Dribbel bv biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Naast een kinderdagverblijf bieden wij ook buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang (POV).

Kinderdagverblijf Dribbel is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd in het karakteristieke woonhuis aan de Zevenhuizerstraat in Hoogland.

Drie BSO’s maken deel uit van kinderopvang Dribbel: BSO de Berkenboom, BSO de Biezbos en BSO Lange Tak. Dit zijn alle drie kleinschalige BSO’s die ook allemaal gevestigd zijn in het gezellige Hoogland. Gedurende schoolweken is er op de BSO locaties peuteropvang (POV) in de ochtenduren.

Kinderopvang Dribbel staat voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Professionaliteit en kwaliteit staan bij ons voorop. U vertrouwt immers het dierbaarste dat u heeft aan onze zorg toe. Een hecht team van gediplomeerde, betrokken leidsters staat garant voor de optimale zorg voor uw kind.

Ieder kind is uniek is onze stellige overtuiging. Onze visie voorziet dan ook in de de begeleiding van de eigen ontwikkeling van uw kind waarbij persoonlijke aandacht, veiligheid en warmte centraal staan. In een vertrouwde, uitdagende omgeving ontwikkelt uw kind zich spelenderwijs op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied.

Tot ziens bij Kinderopvang Dribbel !

Organisatie

Een relatief klein bedrijf als Dribbel heeft natuurlijk geen ingewikkelde organisatie. Liesbeth en Wout zijn eigenaar, Monique is directeur voor zo’n 35 medewerksters, en een aantal “flexers” en stagiaires. Drie leidsters hebben naast hun werkzaamheden op de groep ook nog andere taken zoals stagebegeleiding, het verzorgen van rondleidingen, het maken van roosters, etc. Evelien is coördinator voor de buitenschoolse opvang en José voor de peuteropvang. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de BSO’s en de POV’s en geven leiding aan de teams.

Het kinderdagverblijf biedt plaats aan maximaal 54 kindjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er zijn twee leeftijdscatagoriën verdeeld over vier groepen. Kinderen van 0 tot 3 jaar gaan naar de baby/dreumes groepen terwijl de 2 tot 4 jarigen verblijven op de dreumes/peutergroepen. Zoals u kunt zien is er 1 jaar overlap op de verschillende groepen. Dit is er omdat niet alle kinderen er op hetzelfde moment klaar voor zijn om de overstap te meken. Wanneer de kinderen overgaan naar de volgende groep is afhankelijk van de kinderen zelf en natuurlijk van de mogelijkheden binnen de groepen.

BSO de Berkenboom, BSO de Biezbos en BSO de Lange Tak bieden resp. 40, 42 en 22 plaatsen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Bij de Peuteropvanglocaties is plaats voor 16 kindjes elk in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Dribbel onderscheidt zich van andere kinderopvang organisaties door de doordachte samenstelling van de groepen en het vaste, enthousiaste personeel. Deze situatie op onze karakteristieke locaties mist zijn weerslag op de sfeer niet. Dit is door de tijd heen een belangrijk gegeven voor ouders gebleken.