Openingstijden

Kinderdagverblijf:

Kinderdagverblijf:

KDV Dribbel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur.

 

Op alle gangbare feestdagen* en de dag na Hemelvaartdag is het kinderdagverblijf gesloten.
De dag na Hemelvaart is geen gangbare feestdag, u wordt gecompenseerd voor deze dag.
Op Goede Vrijdag zijn wij geopend.

 

 

* Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar), Hemelvaartdag en 1e & 2e Kerstdag.

Buitenschoolse opvang:

BSO de Berkenboom is geopend van maandag t/m donderdag.
De openingstijden gedurende schoolweken zijn van 14:00 tot 18:30 en gedurende vakantieweken van 7:30 tot 18:30.
Op studiedagen is de BSO geopend van 08:00 tot 18:30.

BSO de Biezbos is geopend van maandag t/m vrijdag.
De openingstijden gedurende schoolweken zijn van 14:15 tot 18:30 en gedurende vakantieweken van 7:30 tot 18:30.
Op studiedagen is de BSO geopend van 08:00 tot 18:30.

BSO de Lange Tak is geopend van maandag t/m donderdag.
De openingstijden gedurende schoolweken zijn van 14:15 tot 18:30 en gedurende vakantieweken van 7:30 tot 18:30.
Op studiedagen is de BSO geopend van 08:00 tot 18:30.

 

Op alle gangbare feestdagen* en de dag na Hemelvaartdag zijn de BSO locaties gesloten.
De dag na Hemelvaart is geen gangbare feestdag, u wordt gecompenseerd voor deze dag.
Op Goede Vrijdag zijn wij geopend.

 

 

* Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar), Hemelvaartdag en 1e & 2e Kerstdag.

Peuteropvang:

Door grote verschillen in vraag worden de dagen waarop onze POV’s geopend zijn per schooljaar bepaald.
Gedurende schoolvakanties en studiedagen zijn de locaties gesloten.

In het schooljaar 2023 – 2024 is:

– POV de Berkenboom geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8:15 tot 12:00

– POV de Biezbos geopend van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8:30 tot 12:00

– POV de Lange Tak geopend op woensdag en vrijdag van 8:30 tot 12:00

 

Op alle gangbare feestdagen* en de dag na Hemelvaartdag zijn de POV locaties gesloten.
De dag na Hemelvaart is geen gangbare feestdag, u wordt gecompenseerd voor deze dag.
Op Goede Vrijdag zijn wij geopend.

 

 

* Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar), Hemelvaartdag en 1e & 2e Kerstdag.