Het Kinderdagverblijf Op Maat!

Wij kunnen ons voorstellen dat onze flexibele mogelijkheden de nodige vragen bij u oproept. Hier vindt u een lijst met veel gehoorde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u altijd een mailtje sturen of op een andere manier contact opnemen met ons.

 • Wat houdt het nieuwe keuzesysteem in?
  U kiest een opvangpakket voor uw zoon of dochter en geeft aan ons door vanaf hoe laat u uw kindje komt brengen en hoe laat hij of zij weer opgehaald is.

 • Waarom komt dit nieuwe systeem er?
  Kinderopvang is ook ontzorgen. Door tot op het half uur maatwerk aan te bieden hoopt Dribbel nog beter aan te kunnen sluiten bij de situatie van u als ouder. Zo kunt u precies dié opvang afnemen die u nodig hebt.

 • What’s in it for me?
  Er valt meer te kiezen dan voorheen en meer dan bij andere kindercentra. U krijgt waar u voor betaalt. Een eerlijker systeem waarbij de kosten overeenkomstig zijn aan het aantal uren dat u afneemt.

 • Wat is een opvangblok?
  Een opvangblok is de periode tussen het halen en brengen van uw zoon of dochter.

 • Zijn alle opvangblokken te combineren met alle pakketten?
  Ja, met uitzondering van het flexpakket.

 • Kan ik meer dan een opvangpakket kiezen voor verschillende opvangblokken?
  Nee, er kan maar één opvangpakket gekozen worden.

 • Wat zijn in 2018 de uurtarieven per opvangpakket?
  € 8,02 voor het standaardpakket
  € 8,18 voor het 4 weken pakket
  € 8,18 voor het zomerpakket
  € 8,34 voor het vakantiepakket
  € 8,02 voor het flexpakket
 • Ik kan mijn kind(eren) niet de hele dag door brengen en halen. Waarom niet?
  Dit heeft pedagogische redenen. Elk dagdeel behoudt een vaste periode waarin u geen kinderen kunt halen of brengen omwille van het dagritme en de activiteiten op de groepen. ’s Ochtends is dit tussen 9:00u en 12:00u en ’s middags tussen 14:00u en 16:30u.
 • Voor wie gaat dit gelden?
  Dit nieuwe systeem gaat voor iedereen gelden met uitzondering van de ouders die gebruik maken van het “Flexpakket”.
 • Wat betekent het nieuwe systeem voor de maandelijkse factuur?
  In feite blijft de factuur gelijk. Er staan uren op die u volgens het keuzeformulier afneemt.

 • Hoe wordt het maandbedrag eigenlijk berekend?
  Het aantal uren per week, maal het aantal weken per jaar, gedeeld door 12, maal het uurtarief.

 • Wat gebeurt er wanneer ik een keer te vroeg of te laat (bijv. door file) ben met het brengen of halen van mijn kind(eren)?
  Dat kan iedereen natuurlijk een keer gebeuren. Wanneer dit vaker voorkomt, brengen we de extra tijd in rekening.
 • Wat gebeurt er wanneer ik te vaak afwijk van de door mij opgegeven breng- en haaltijden?
  Dan passen we de breng- en haaltijden aan de werkelijkheid aan.
 • Kan ik binnen een week opvangblokken wisselen?
  In verband met de roosters van de beroepskrachten, kunnen opgegeven breng- en haaltijden niet zonder overleg worden gewisseld of verschoven.
 • Klopt het dat Dribbel vanaf 7:00 uur geopend is?
  Ja. Tenzij niemand een opvangblok vanaf 7:00 heeft ingevuld voor de desbetreffende dag.
 • Wat houdt het “4 wekenpakket” in?
  Het “4 weken” pakket houdt in dat u 4 weken (ma t/m vr) per jaar geen gebruik maakt van de opvang. Deze 4 weken zijn vrij te bepalen en dus niet aan de schoolvakanties gebonden. Wel is het om roostertechnische redenen van belang dat u deze weken een maand van te voren aan ons doorgeeft. De maandelijkse kosten zijn gebaseerd op 48 weken per jaar.

 • Wat als ik in mijn "4 weken" pakket mijn vier weken niet haal?
  Wanneer uw kind minder dan 4 weken per kalender jaar niet naar Dribbel komt, dan worden de weken "te kort" in rekening gebracht. Wanneer het meer dan 4 weken zijn dan is die keuze geheel aan u.

 • Stel, ik heb het "4 weken" pakket maar ik maak het kalenderjaar niet vol? Mijn kind stroomt bijvoorbeeld halverwege het jaar in of gaat na een paar maanden naar school.
  Het 4 wekenpakket is gebaseerd op een geheel kalenderjaar. Wanneer u het jaar niet helemaal vol maakt wordt het aantal weken waarop uw kind niet naar de opvang komt bepaald door het aantal kwartalen in uw “gebroken” jaar. Het aantal kwartalen van dat jaar wordt op basis van afronding vastgesteld.
 • Wat als ik een extra dag wil afnemen? 
  Dit kunt u aanvragen via de ouderlogin of door een mail te sturen aan de roostercommissie, telefonisch of via een van de leidsters. Afhankelijk van beschikbaarheid komt uw zoon of dochter dan een dag extra.

 • Wat als ik een dag wil ruilen?
  Dit kunt u aanvragen via de ouderlogin of door een mail te sturen aan de roostercommissie, telefonisch of via een van de leidsters. U neemt het opvangblok van de te ruilen dag in z’n geheel mee. Deze kan wel groter worden maar niet kleiner.

 • Wat als mijn situatie van dag tot dag zo verschilt dat ik geen opvangblok of -pakket kan kiezen?
  Dan kiest u voor de meest uitgebreide opvang mogelijkheid die we hebben: standaard pakket vanaf 7:00 tot 18:30.