Kleinschalig

Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht dragen bij aan de ontwikkeling van uw kind.

Onze kinderopvang maakt geen deel uit van een grote organisatie, wij zijn een zelfstandige organisatie. Er zijn dan ook geen ingewikkelde hiërarchische structuren of onpersoonlijke afdelingen. Iedere groep heeft zijn eigen ruimte, die doordacht is samengesteld en ruimtelijk, gezellig en overzichtelijk is. De leidsters kunnen op onze groepen volop persoonlijke aandacht aan uw kind geven zodat het er zich spelenderwijs kan ontwikkelen.

En er is meer… In onze kleinschalige opzet is er ruimte om extra diensten aan te bieden en leuke initiatieven te ontplooien. Voor de kinderen bijvoorbeeld in de vorm van extra thema gerichte activiteiten, soms in samenwerking met de scholen waarmee wij samenwerken. Maar ook voor u als ouder in de vorm van interessante thema-avonden rond actuele onderwerpen waar u zich bij interesse voor kunt inschrijven. Er zijn oudercommissies die meedenken en adviseren over beleidszaken omtrent Dribbel en worden er met regelmaat gezellige activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een ouderavond, een herfstwandeling of een lentefeest.