Visie

U als ouder heeft ervoor gekozen om uw kind naar een kinderdagverblijf te brengen. Dat betekent dat u ervoor kiest om uw kind in een groep te laten opvangen. Voor het kind betekent het een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Ons kinderdagverblijf biedt kinderen een veilige plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te leren spelen, te eten en te slapen. Het kinderdagverblijf is een plek waar kinderen leren om met elkaar rekening te houden en leren te wennen aan meerdere “opvoeders”; de groepsleidsters. Voor veel kinderen is dit een groot verschil met “thuis” waar ze doorgaans te maken hebben met slechts twee opvoeders. Wij blijven het fantastisch vinden om te zien hoe de grotere kinderen omgaan met de jongere kinderen en andersom. Kinderen leren al van jongs af aan om met elkaar samen te leven en met elkaar rekening te houden.

De ruimte in ons kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor kinderen en biedt vaak meer mogelijkheden om te spelen dan thuis. Wij besteden in iedere leefruimte aandacht aan de individuele ontwikkeling van ieder kind op gebieden als:

 • taal
 • spel
 • het oefenen van vaardigheden
 • zelfstandigheid
 • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • het ontdekken van eigen mogelijkheden
 • het leren omgaan met grenzen en regels

Een kinderdagverblijf biedt u als ouder een verbreding van de opvoedingssituatie, het biedt een aanvulling op uw opvoedingsactiviteiten. Wij vinden ook dat u als ouder een zekere ondersteuning mag verwachten bij de opvoeding. Daarmee bedoelen we ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien u hieraan behoefte heeft, met u meedenken over opvoedingsvragen. Andersom doen wij, als dat nodig is, uiteraard ook graag een beroep op uw ondersteuning bij opvoedingsvragen en vragen over de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn er altijd weer op gericht om het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw kind goed verzorgen en voldoende liefdevolle aandacht geven en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Ook kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw kind omgaan en dat u met vragen, opmerkingen, wensen of klachten altijd bij ons terecht kunt. Via gesprekken, rapportages in het (digitale) schrift van uw kind, ons informatieboekje en ouderavonden houden wij u op de hoogte van alle actuele gebeurtenissen betreffende uw kind.

Hoe zorgen wij ervoor dat ieder kind de aandacht, liefde, verzorging en veiligheid krijgt die het nodig heeft?

In ons werk staan de volgende vijf uitgangspunten centraal:

 • ieder kind is uniek en wordt geaccepteerd en gewaardeerd
 • ieder kind heeft slaap, voeding, aandacht en liefde nodig
 • door veiligheid te bieden krijgt het kind zelfvertrouwen wat leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen en een grotere zelfstandigheid
 • een kind neemt gedrag van volwassenen over; de leidster heeft een voorbeeldfunctie
 • spelenderwijs leren kinderen de realiteit van alle dag

Veiligheid

Jaarlijks keurt de GGD alle kinderdagverblijven, dus ook Dribbel. De GGD controleert dan of wij voldoen aan de normen die de gemeente Amersfoort en de Wet Kinderopvang stelt.
Veiligheid vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen er niet alleen voor dat een kind zich veilig voelt, maar ook dat een kind zich veilig kan bewegen binnen de verblijf- en slaapruimten.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • de strips op alle deuren die voorkomen dat vingers tussen de deuren kunnen komen
 • de tuigjes in de babystoelen voor beweeglijke baby’s
 • de pantoffels die ieder kind van huis meeneemt, en binnen aanheeft
 • het speelgoed van de peuters is kleiner en fijner, de 0 tot 2 jarigen hebben groter speelgoed
 • de buitendeur is overdag gesloten ter beveiliging. Er is geen trap in ons verblijf
 • alle radiatoren zijn omkast zodat kinderen zich niet kunnen branden
 • wij gebruiken geen dekbedjes, omdat deze naar ons idee niet veilig genoeg zijn, wij gebruiken dekentjes in onze bedjes

Om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen maken wij jaarlijks een risico inventarisatie. Per groep worden door het team alle risico’s onder de loep genomen en actieplannen geschreven en uitgevoerd.

KDV Dribbel heeft een brandmeldinstallatie met een doormeld systeem. Dit houdt in dat bij brand, automatisch de PAC (particuliere alarm centrale) wordt ingeseind die vervolgens een bel procedure afwerken.
De installatie wordt onderhouden door een hiervoor opgeleid persoon van Dribbel. Zij checkt maandelijks de installatie. Twee keer per jaar wordt er een brandoefening gehouden; een keer aangekondigd en een keer onaangekondigd.
Tevens wordt Dribbel een keer per jaar bezocht door de brandweer om te kijken of we nog steeds aan alle veiligheidseisen voldoen.

Voeding en verzorging

In tegenstelling tot veel andere kinderdagverblijven of scholen verzorgen wij de maaltijden voor de kinderen zelf. Wanneer uw kind geen speciaal dieet volgt, stellen wij dagelijks een standaard pakket aan voeding samen dat gebaseerd is op informatie van het voorlichtingsbureau voor de voeding. Bijzondere voedingen op advies van medische of alternatieve doktoren hebben wij niet in ons standaard pakket. Wij gaan er vanuit dat u deze voeding zelf aanschaft en meebrengt voor uw kind.

Uw kind krijgt door de dag heen voldoende te drinken in de vorm van sap, melk of water alsook te eten in de vorm van vers fruit, brood met verschillende soorten beleg en verantwoorde tussendoortjes zoals biscuits, soepstengels, rijstewafels of crackers. Wij hebben vaste eet- en drinktijden. Heeft uw kind los van deze tijden echter behoefte aan iets te eten of te drinken, dan krijgt hij of zij dat uiteraard.

Voor baby’s verzorgen wij ook de volledige voeding als u dat wenst. Voor de flesvoeding maken wij gebruik van Hero 1 en 2. Naast flesvoeding verstrekken wij, in overleg met u, ook potjes groenten aan kinderen tot 15 maanden. Wij gaan er vanuit dat dreumesen vanaf 15 maanden ’s middags brood mee-eten en ’s avonds de warme maaltijd gezamenlijk eten in de gezinssituatie. Het mee-eten geldt namelijk als een belangrijk element in de ontwikkeling van een kind.
Moeders die borstvoeding geven wordt de mogelijkheid geboden om hun kind zelf te voeden op het kinderdagverblijf.

Verschoning

Net als voor de voeding zorgen wij ook zelf voor verschoningsmiddelen. U hoeft niet zelf luiers en vochtige doekjes voor uw kind mee te brengen. Wij gebruiken papieren luiers en vochtige doekjes van een goede kwaliteit.

Wij zijn altijd zeer alert op een goede hygiëne, temeer omdat kleine kinderen zeer snel besmet raken. Zo stofzuigen en dweilen wij bijvoorbeeld elke dag, luchten we de groepen en slaapkamers en zijn we in het bezit van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem. De toiletten worden na ieder dagdeel schoongemaakt. We maken de verschoningstafel schoon na iedere verschoningsbeurt. Handdoeken worden na ieder dagdeel verschoond evenals vaatdoeken. Ook zijn wij in het bezit van een vaatwasmachine die babyflesjes kan uitkoken. Wij leren de kinderen om te gaan met hygiëne door ze bijvoorbeeld al zo vroeg mogelijk te leren hun handen te wassen voor het eten en na het toiletbezoek. Op de toiletten maken we gebruik van papieren handdoekjes.

Een dag op het kinderdagverblijf

Zomaar ’n dag op het kinderdagverblijf.
Hoe ziet zo’n dag er eigenlijk uit? Gaan we nog iets leuks doen vandaag? Is er iemand jarig misschien?

Dagindeling
De globale dagindeling:

 • Van 7.30 tot 9.00 uur kunt u uw kind brengen
 • Om 9.00 start het dagprogramma
 • Vanaf 16.30 uur kunt u uw kind ophalen
 • Om 18.30 sluiten wij
 • Dagritme baby’s- dreumesen

In de twee opstartgroepen handhaven we voor de baby’s zoveel mogelijk het voeding- en slaapritme van thuis. Door de komst van baby’s ontstaat voor leidsters vaak een groep die bewerkelijk is qua begeleiding, juist omdat baby’s zoveel mogelijk hun eigen ritme volgen. Daarom streven we er naar om zodra een kind dat toe laat, een vast schema te volgen dat in het belang is van het kind, de ouders en de leidsters. Zodra baby’s overgaan naar vaster voedsel, ontstaat vanzelf een meer vast dagritme. Tussentijds, als baby’s wakker zijn, doen wij verschillende aandachtsspelletjes met de baby’s en knuffelen wij de baby’s om ervoor te zorgen dat ook baby’s het bij ons naar hun zin hebben.

De dreumesen die op de babygroep zitten hebben vaak al een “dagverblijfritme” qua eten en slapen. Ook voor hen zijn er uitdagende materialen om mee te spelen en worden er activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkeling.

Dagritme peuters

Ook voor de peuters is een vast dagritme van belang. Wij starten het dagprogramma met vrij spel. Dit vinden wij belangrijk, in vrij spel kunnen kinderen hun emoties en fantasie kwijt. Rond 9.30 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd. Er wordt een kring gemaakt en fruit en sap aangeboden. Tijdens het kringgesprek bekijken de leidsters wat er zoal gedaan kan worden met de aanwezige kinderen in de groep. Na het kringgesprek wordt er een activiteit aangeboden zoals voorlezen, knutselen, tekenen of spelen met klei of duplo. Als het weer het toelaat nemen we de kinderen mee naar buiten om op onze eigen buitenspeelplaatsen te spelen of om een gezamenlijke wandeling te maken. Ons kinderdagverblijf ligt centraal gelegen ten opzichte van grote speelvelden en een speeltuin waar wij als het even kan naar toe gaan.

Vaste momenten van de dag

 • Van 9.45 tot 10.15 krijgen de kinderen vers fruit, drinken en een koekje
 • Door de dag heen hanteren de leidsters vaste verschoontijden waarop ze kinderen verschonen. Als een kind daaraan toe is (en in overleg met de ouders) krijgt het tevens zindelijkheidstraining
 • Van 11.30 tot 12.30 krijgen de kinderen belegd brood en drinken
 • Tussen 12.30 en 15.00 krijgen kinderen die een middagslaapje doen, de kans om te slapen. De rest gaat “snouzelen”, naar een verhaaltje luisteren of een dvd kijken met educatieve programma’s of, als het weer het toelaat, lekker naar buiten
 • ’s Middags als iedereen wakker is wordt er in de kring een cracker met iets erop gegeten en sap gedronken, daarna volgt er weer een activiteit gevolgd door vrij spel
 • Om16.30 uur is het gezamenlijk opruimen, laatste verschoonronde en wordt er een soepstengel gegeten, er wordt afgesloten met een verhaal
 • vanaf 17.30 gaan we vaak naar de grote zaal

Activiteiten
Gaan we nog iets leuks doen vandaag?

Om de week komt “Monkey Moves” bij ons. Zij bieden een activiteitenprogramma aan gebasserd op sport; elke keer weer wat anders. Het is altijd weer feest als zij er zijn.
Monkey Moves komt elke keer op een andere dag zodat zoveel mogelijk kindjes (groot en klein) er plezier aan beleven.

Sinterklaas, kerst, carnaval, van alles is een feest te maken. Dit doen we dan ook graag. Er is een speciaal “crea-team”. Dit team verzint activiteiten en werkt met thema’s. Dit varieert van knutselen tot het organiseren van uitstapjes die te maken hebben met een thema.

Als het weer het enigzins toelaat gaan we naar buiten. Met de bolderkar naar de speeltuin of een wandeling maken. Rennen op de speelplaats of lekker scheppen in de zandbak.

Feesten
Is er iemand jarig misschien?

Een verjaardag maakt onderdeel uit van een belangrijk ritueel. We maken er een echt feest van. Bij de babygroepen wordt de verjaardag gevierd met gezang en een cadeautje. Vaak nemen de ouders een gezonde traktatie mee.
Op de peutergroep vieren we het wat uitgebreider. Er worden kaarsjes uitgeblazen, er wordt gezongen en een cadeautje “getoverd” met een toverstaf. Daarna mag de jarige trakteren.
Als ouder bent u natuurlijk van harte welkom om dit feest mee te vieren.

Regelmatig worden er allerlei dingen verzonnen en georganiseerd, soms groot, soms klein. In 2022 bijvoorbeeld was er een groot zomer “Hawaii” feest voor alle ouders, kinderen, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van KDV, BSO en POV.