KDV-109U als ouder heeft ervoor gekozen om uw kind naar een kinderdagverblijf te brengen. Dat betekent dat u ervoor kiest om uw kind in een groep te laten opvangen. Voor het kind betekent het een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Ons kinderdagverblijf biedt kinderen een veilige plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te leren spelen, te eten en te slapen. Het kinderdagverblijf is een plek waar kinderen leren om met elkaar rekening te houden en leren te wennen aan meerdere "opvoeders", de groepsleidsters. Voor veel kinderen is dit een groot verschil met een thuissituatie, waar ze doorgaans te maken hebben met slechts twee opvoeders. Wij blijven het fantastisch vinden om te zien hoe de grotere kinderen omgaan met de jongere kinderen en andersom. Kinderen leren al van jongs af aan om met elkaar samen te leven en met elkaar rekening te houden.

De ruimte in ons kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor kinderen en biedt vaak meer mogelijkheden om te spelen dan thuis. Wij besteden in iedere leefruimte aandacht aan de individuele ontwikkeling van ieder kind op gebieden als:

 • taal
 • spel
 • het oefenen van vaardigheden
 • zelfstandigheid
 • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • het ontdekken van eigen mogelijkheden
 • het leren omgaan met grenzen en regels

Een kinderdagverblijf biedt u als ouder een verbreding van de opvoedingssituatie, het biedt een aanvulling op uw opvoedingsactiviteiten. Wij vinden ook dat u als ouder een zekere ondersteuning mag verwachten bij de opvoeding. Daarmee bedoelen we ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien u hieraan behoefte heeft, met u meedenken over opvoedingsvragen. Andersom doen wij, als dat nodig is, uiteraard ook graag een beroep op uw ondersteuning bij opvoedingsvragen en vragen over de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn er altijd weer op gericht om het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw kind goed verzorgen en voldoende liefdevolle aandacht geven en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Ook kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw kind omgaan en dat u met vragen, opmerkingen, wensen of klachten altijd bij ons terecht kunt. Via gesprekken, rapportages in het (digitale) schrift van uw kind, ons informatieboekje en ouderavonden houden wij u op de hoogte van alle actuele gebeurtenissen betreffende uw kind. 

Hoe zorgen wij ervoor dat ieder kind de aandacht, liefde, verzorging en veiligheid krijgt die het nodig heeft?
In ons werk staan de volgende vijf uitgangspunten centraal:

 • ieder kind is uniek en wordt geaccepteerd en gewaardeerd
 • ieder kind heeft slaap, voeding, aandacht en liefde nodig
 • door veiligheid te bieden krijgt het kind zelfvertrouwen wat leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen en een grotere zelfstandigheid
 • een kind neemt gedrag van volwassenen over; de leidster heeft een voorbeeldfunctie
 • spelenderwijs leren kinderen de realiteit van alle dag