KDV-112Jaarlijks keurt de GGD alle kinderdagverblijven, dus ook Dribbel. De GGD controleert dan of wij voldoen aan de normen die de gemeente Amersfoort en de Wet Kinderopvang stelt.
Veiligheid vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen er niet alleen voor dat een kind zich veilig voelt, maar ook dat een kind zich veilig kan bewegen binnen de verblijf- en slaapruimten. 

 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • de strips op alle deuren die voorkomen dat vingers tussen de deuren kunnen komen
  • de tuigjes in de babystoelen voor beweeglijke baby's
  • de pantoffels die ieder kind van huis meeneemt, en binnen aanheeft
  • het speelgoed van de peuters is kleiner en fijner, de 0 tot 2 jarigen hebben groter speelgoed
  • de buitendeur is overdag gesloten ter beveiliging. Er is geen trap in ons verblijf
  • alle radiatoren zijn omkast zodat kinderen zich niet kunnen branden
  • wij gebruiken geen dekbedjes, omdat deze naar ons idee niet veilig genoeg zijn, wij gebruiken dekentjes in onze bedjes

Om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen maken wij jaarlijks een risico inventarisatie. Per groep wordt door het team alle risico's onder de loep genomen en actieplannen geschreven en uitgevoerd. 

Sinds 2009 heeft Dribbel een brandmeldinstallatie met een doormeld systeem. Dit houdt in dat bij brand, automatisch de PAC (particuliere alarm centrale) wordt ingeseind die vervolgens een bel procedure afwerken.
De installatie wordt onderhouden door een opgeleid persoon binnen Dribbel. Zij checkt maandelijks de installatie. Twee keer per jaar wordt er een brandoefening gehouden; een keer aangekondigd en een keer onaangekondigd.
Eén keer per jaar wordt Dribbel bezocht door de brandweer om te kijken of we nog steeds aan alle veiligheidseisen voldoen.