KDV-111Communicatie met de ouders vinden wij net zo belangrijk als communicatie met elkaar. U kunt ons uiteraard altijd aanspreken om informatie uit te wisselen bij het brengen of halen van uw kind. Wanneer u er behoefte aan heeft om een meer uitgebreid gesprek te voeren over uw kind, dan kunt u daar een afspraak voor maken met de leidster/mentor van uw kind. 

 

Ouderavonden

Regelmatig organiseren wij een ouderavond. Dit kunnen thema avonden zijn met onderwerpen als "veiligheid in en om het huis" of "kind en media", maar ook avonden waar Dribbel centraal staat. Zo'n avond start meestal met een formeel gedeelte, waarin de directie en de oudercommissie zich presenteren en de ouders informeren over de gang van zaken op het kinderdagverblijf. Het grootste gedeelte van de avond reserveren wij vooral voor een informeel samenzijn. Ouders krijgen dan de kans elkaar te ontmoeten en te spreken, ook zijn dan alle leidsters en de directie aanwezig. 

Schriftelijke informatie 

Naast de mondelinge communicatie, wisselen wij ook schriftelijk veel informatie met u uit. Zo beschikt uw kind over een (digitaal) schrift waarin de leidsters rapporteren over het verloop van de dag van uw kind en de belangrijkste gebeurtenissen daarbinnen. Soms worden er foto's gemaakt die u dan kunt terug vinden in uw eigen afgeschermde omgeving van de "ouderlogin" of in de app van KOVnet.
Wij vinden het fijn als u ons ook informeert over de gebeurtenissen thuis.
Zeer regelmatig is er de nieuwsbrief. Hierin houden wij u op de hoogte over persoonlijke en zakelijke gebeurtenissen bij Dribbel.