KDV-104Een klein bedrijf zoals Dribbel heeft natuurlijk geen ingewikkelde organisatie. Liesbeth en Wout zijn eigenaar. Monique is operationeel directeur voor zo'n 30 medewerksters en een aantal "flexers" en stagiaires. Drie leidsters hebben naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog andere taken zoals stagebegeleiding, het verzorgen van rondleidingen, het maken van roosters, etc.

Evelien is coördinator voor de BSO's en José voor de Peuteropvang. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de BSO's en de POV's en geven leiding aan de teams.

Voor alle onderdelen van Dribbel is er een oudercommissie. Deze commissies vertegenwoordigen u als ouder. Ze houden toezicht op zaken zoals beleidseisen of veiligheidseisen die binnen kinderopvang gelden. Meer informatie over oudercommissie van het kinderdagverblijf vindt u hier

KDV Dribbel biedt opvang aan maximaal 54 kindjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er zijn twee leeftijdscatagoriën verdeeld over vier groepen. Kinderen van 0 tot 3 jaar gaan naar de baby/ dreumes groepen terwijl de 2 tot 4 jarigen verblijven op de dreumes/peutergroepen. Zoals u kunt zien is er 1 jaar overlap op de verschillende groepen. Dit is er omdat niet alle kinderen er op hetzelfde moment klaar voor zijn om de overstap te meken. Wanneer de kinderen overgaan naar de volgende groep is helemaal afhankelijk van de kinderen zelf en natuurlijk de mogelijkheden binnen de groepen.

BSO de Berkenboom en BSO de Biezbos hebben resp. 40 en 42 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 2 groepen. Bij de Peuteropvang is plaats voor 16 kinderen elk. 

Dribbel onderscheidt zich van andere kinderopvang organisaties door de doordachte samenstelling van de groepen en het vaste, enthousiaste personeel. Deze situatie op onze karakteristieke locaties mist zijn weerslag op de sfeer niet. Dit is door de tijd heen een belangrijk gegeven voor ouders gebleken.