KDV-103In April 2001 opent Kinderdagverblijf Dribbel haar deuren. Geen grootschalig kinderdagverblijf waar een kind een nummer is maar persoonlijke aandacht onder leiding van geschoold personeel met een groot en warm hart. Ons team kun je met recht een hecht team noemen, van de in totaal zo'n 30 medewerkers (inclusief de medewerkers bij de BSO's) is bijna de helft al 10 jaar of langer in dienst. Dat het kinderdagverblijf een goede naam heeft opgebouwd blijkt wel uit de positieve berichten van ouders, GGD, medewerkers en nog belangrijker, van de kinderen.

Huidige situatie.

Liesbeth Warmerdam, ook al sinds 2001 in dienst, bleek de visie van de oorspronkelijke eigenaren te delen; een open familiaire sfeer met korte lijnen naar ouders, en collega's. Een warme, veilige haven met volop ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen. Na steeds intensievere samenwerking met de toenmalige leiding, heeft Liesbeth in oktober 2009 het stokje overgenomen.

Sinds die tijd is er aan het kinderdagverblijf op zich niet zo gek veel veranderd, maar aan Dribbel als bedrijf des te meer. In 2011 is gestart met BSO de Berkenboom. Eerst nog één lokaal in De Berkenschool maar een jaar later ook een tweede lokaal. Vanaf de start van het schooljaar 2015/2016 opende Dribbel haar tweede BSO: BSO de Biezbos binnen Basisschool De Biezen. In beide BSO locaties is er ook een Peuteropvang gevestigd. Al deze onderdelen samen vormen Kinderopvang Dribbel.