KDV-103In April 2001 opent Kinderdagverblijf Dribbel haar deuren. Geen grootschalig kinderdagverblijf waar een kind een nummer is maar persoonlijke aandacht onder leiding van geschoold personeel met een groot en warm hart. Ons team kun je met recht een hecht team noemen, van de 30+ medewerkers (inclusief de medewerkers bij de BSO's en POV's) is bijna de helft al 10 jaar of langer in dienst. Dat het Dribbel een goede naam heeft opgebouwd blijkt wel uit de positieve berichten van ouders, GGD, medewerkers en nog belangrijker, van de kinderen.

Liesbeth Warmerdam, ook al sinds 2001 in dienst, bleek de visie van de oorspronkelijke eigenaren te delen; een open familiaire sfeer met korte lijnen naar ouders, en collega's. Een warme, veilige haven met volop ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen. Na steeds intensievere samenwerking met de toenmalige leiding, heeft Liesbeth in oktober 2009 het stokje overgenomen.

Sinds die tijd is er aan het kinderdagverblijf op zich niet zo gek veel veranderd, maar aan Dribbel als bedrijf des te meer. Sinds 2011 bestaat Dribbel niet meer uit alleen een kinderdagverblijf, maar zijn er ook BSO's en POV's. Eerst nog slechts één voorzichtig BSO-lokaal in De Berkenschool maar inmiddels zijn er drie BSO's die elk in de ochtend ook een POV herbergen. Dit alles samen vormt Kinderopvang Dribbel bv.