KDV-143

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven via ons online inschrijfformulier wordt er bekeken of wij een plaatsje hebben voor uw zoon of dochter. U krijgt in ieder gaval antwoord. U ontvangt een E-mail met daarin informatie of er al dan niet een plaats is voor uw kindje. In sommige gevallen - wanneer er niet onmiddellijk een plaats beschikbaar is volgens uw wensen - krijgt u een alternatief krijgt aangeboden. Wanneer uw kind geplaatst kan worden gaat de volgende procedure van start:

U ontvangt per E-mail de bevestiging dat wij uw inschrijving hebben ontvangen. Er wordt een digitaal contract voor u opgemaakt en u wordt uitgenodigd voor de "ouderlogin".
In de ouderlogin kunt u het contract en de SEPA machtiging digitaal ondertekenen.

In de maand voordat uw kind bij ons gaat starten wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een "wen" afspraak. Bij die afspraak kan uw kind wennen aan het dagverblijf en vindt de "intake" plaats.

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Mocht u toch geen gebruik willen maken van de aan u toegekende plaats dan dient u dit een maand voor aanvang schriftelijk aan ons kenbaar te maken.