KDV Dribbel is een dynamisch bedrijf. Daarom is het niet altijd even vanzelfsprekend om beschikbaarheid van plaatsen te voorspellen. Bovendien stelt de GGD als regel dat kinderen die meer dan een dag per week bij ons komen, op dezelfde groep moeten verblijven, de zogeheten stamgroep. De combinatie van dagen kan dus invloed hebben op wanneer een kindje kan starten.

 

  De Guppies (0 tot 2,5 jaar) De Rupsen (0 tot 2,5 jaar)
Maandag

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Dinsdag

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Woensdag

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Donderdag

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Vrijdag

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

Geen plaatsen beschikbaar
Er geldt een aannamestop

     

Kinderen die bij ons komen gaan - rekening houdend met beschikbaarheid - over naar de peutergroep wanneer zij daar aan toe zijn en niet op een van te voren vastgestelde leeftijd.
Om die reden is het onmogelijk een betrouwbare prognose te maken van de beschikbaarheid bij onze peutergroepen: de Vissen en de Vlinders.
De instroom van "nieuwe" kinderen voor die groepen gaat in overleg.

Bijgewerkt: 10 juni 2022