KDV Dribbel is een dynamisch bedrijf. Daarom is het niet altijd even vanzelfsprekend om beschikbaarheid van plaatsen te voorspellen. Bovendien stelt de GGD als regel dat kinderen die meer dan een dag per week bij ons komen, op dezelfde groep moeten verblijven, de zogeheten stamgroep. De combinatie van dagen kan dus invloed hebben op wanneer een kindje kan starten.

Hieronder een prognose overzicht van beschikbaarheid bij onze twee baby/dreumes groepen de Guppies en de Rupsen

  De Guppies (0 tot 3 jaar) De Rupsen (0 tot 3 jaar)
Maandag per oktober 2022 per augustus 2022
Dinsdag per juli 2022 per augustus 2022
Woensdag per mei 2022 per mei 2022
Donderdag per juli 2022 per september 2022
Vrijdag per maart 2022 per januari 2022
     

Kinderen die bij ons komen gaan - rekening houdend met beschikbaarheid - over naar de peutergroep wanneer zij daar aan toe zijn en niet op een van te voren vastgestelde leeftijd.
Om die reden is het onmogelijk een betrouwbare prognose te maken van de beschikbaarheid bij onze peutergroepen: de Vissen en de Vlinders.
De instroom van nieuwe kinderen voor die groepen gaat in overleg.

Bijgewerkt: juli 2021