KDV Dribbel is een dynamisch bedrijf. Daarom is het niet altijd even vanzelfsprekend om beschikbaarheid van plaatsen te voorspellen. Bovendien stelt de GGD als regel dat kinderen die meer dan een dag per week bij ons komen, op dezelfde groep moeten verblijven, de zogeheten stamgroep. De combinatie van dagen kan dus invloed hebben op wanneer een kindje kan starten.

Hieronder een prognose overzicht van beschikbaarheid bij onze twee baby/dreumes groepen de Guppies en de Rupsen

  De Guppies (0 tot 3 jaar) De Rupsen (0 tot 3 jaar)
Maandag april 2023 juni 2023
Dinsdag juli 2023 juni 2023
Woensdag september 2023 september 2023
Donderdag juli 2023 september 2023
Vrijdag juni 2023 juni 2023
     

Kinderen die bij ons komen gaan - rekening houdend met beschikbaarheid - over naar de peutergroep wanneer zij daar aan toe zijn en niet op een van te voren vastgestelde leeftijd.
Om die reden is het onmogelijk een betrouwbare prognose te maken van de beschikbaarheid bij onze peutergroepen: de Vissen en de Vlinders.
De instroom van "nieuwe" kinderen voor die groepen gaat in overleg.

Bijgewerkt: 9 mei 2022