BSO-105Jaarlijks keurt de GGD alle kinderdagverblijven en BSO locaties dus ook die van ons. De GGD controleert dan of wij voldoen aan de normen die de gemeente Amersfoort en de Wet Kinderopvang stelt. 
Veiligheid vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen er niet alleen voor dat een kind zich veilig voelt, maar ook dat een kind zich veilig kan bewegen zowel binnen als buiten. 

Om kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen maken wij jaarlijks een risico inventarisatie. Door het team worden alle risico's onder de loep genomen en actieplannen geschreven en uitgevoerd.

Beide scholen die onze BSO's huisvesten zijn in het bezit van een brandmeldinstallatie. De scholen hebben veel deuren zodat er altijd een uitgang in de buurt te vinden is. Dit maakt de gebouwen zeer veilig. In elk lokaal hangen posters met pictogrammen voor routes voor vluchtwegen. In onze lokalen zijn ook handmelders aanwezig.