BSO-103Communicatie met de ouders vinden wij net zo belangrijk als communicatie met elkaar. U kunt ons uiteraard altijd aanspreken om informatie uit te wisselen bij het halen van uw kind. Wanneer u er behoefte aan heeft om een meer uitgebreid gesprek te voeren over uw kind dan kunt u daar een afspraak voor maken met de leidster/mentor van uw kind. Hier buiten wordt u eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek. 

Ouderavond.

Regelmatig organiseren wij een ouderavond. Deze avond is voor de ouders van zowel het kinderdagverblijf, BSO's als de Peuteropvang. Dit kunnen thema avonden zijn met onderwerpen als "veiligheid in en om het huis" of "kind en media", maar ook avonden waar Kinderopvang Dribbel centraal staat. De avond start meestal met een formeel gedeelte, waarin de directie en de oudercommissie zich presenteren en de ouders informeren over de gang van zaken. Het grootste gedeelte van de avond reserveren wij vooral voor een informeel samenzijn. Ouders krijgen dan de kans elkaar te ontmoeten en te spreken, ook zijn dan leidsters en de directie aanwezig. 

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op de BSO.