BSO-101Een klein bedrijf zoals Dribbel heeft natuurlijk geen ingewikkelde organisatie. Liesbeth en Wout zijn eigenaar. Monique is operationeel directeur voor zo'n 30 medewerksters en een aantal "flexers" en stagiaires. Drie leidsters hebben naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog andere taken zoals stagebegeleiding, het verzorgen van rondleidingen, het maken van roosters, etc.

Evelien is coördinator voor de BSO's en José voor de Peuteropvang. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de BSO's en de POV's en geven leiding aan de teams.

Bij alle onderdelen van Dribbel is er een oudercommissie. Deze commissies vertegenwoordigen u als ouder. Zij houden toezicht op zaken zoals beleidseisen of veiligheidseisen die binnen kinderopvang gelden. Meer informatie vindt u bij "Oudercommissie" op deze website. 

KDV Dribbel biedt opvang aan maximaal 54 kindjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er zijn twee leeftijdscatagoriën verdeeld over vier groepen. Kinderen tot maximaal 3 jaar gaan naar de baby/dreumesgroepen terwijl de (minimaal) 1,5 tot 4 jarigen verblijven op de dreumes/peutergroepen. 

BSO de Berkenboom heeft in totaal 40 plaatsen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Verdeeld opver 2 groepen. Een groep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en een kinderen in de leeftijd van 7- t/m 12.

BSO de Biezbos heeft in totaal 42 plaatsen die op de zelfde manier vedeeld zijn als bij de Berkenboom.

POV Dribbel en POV de Berkenboom bieden elk opvang aan maximaal 16 kindjes in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.