BSO-101Een klein bedrijf zoals Dribbel heeft natuurlijk geen ingewikkelde organisatie. Liesbeth en Wout vormen de directie voor zo'n 22 medewerksters en een aantal "flexers" en stagiaires. Twee leidsters van het kinderdagverblijf zijn de plaatsvervangers van Liesbeth. Zij hebben ook nog andere taken zoals werkroorsters maken of verzorgen van rondleidingen. Monique is coördinator voor beide BSO's en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan het BSO team. José Coördineert de Peuteropvang. 

Bij alle onderdelen van Dribbel is er een oudercommissie. Deze commissies vertegenwoordigen u als ouder. Zij houden toezicht op zaken zoals beleidseisen of veiligheidseisen die binnen kinderopvang gelden. Meer informatie vindt u bij "Oudercommissie" op deze website. 

KDV Dribbel biedt opvang aan maximaal 50 kindjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er zijn twee leeftijdscatagoriën verdeeld over vier groepen. Kinderen tot maximaal 3 jaar gaan naar de baby/dreumesgroepen terwijl de (minimaal) 1,5 tot 4 jarigen verblijven op de dreumes/peutergroepen. 

BSO de Berkenboom heeft in totaal 40 plaatsen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Verdeeld opver 2 groepen. Een groep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en een kinderen in de leeftijd van 7- t/m 12. BSO de Biezbos heeft in totaal ook 40 plaatsen die op de zelfde manier vedeeld zijn als bij de Berkenboom.

POV Dribbel biedt opvang aan maximaal 16 kindjes in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er is maar een groep op de POV. 

Dribbel onderscheidt zich van andere kinderopvang organisaties door de doordachte samenstelling van de groepen en het vaste, enthousiaste personeel. Dit personeel werkt al zo lang met elkaar samen dat het een soort vriendenclub is geworden die buiten het werk ook van alles onderneemt. Deze situatie op onze karakteristieke locaties mist zijn weerslag op de sfeer niet! Dit is door de tijd heen een belangrijk gegeven voor ouders gebleken.