Aanmelden

KDV Tarieven 2024

Bij Kinderdagverblijf Dribbel kunt u kiezen uit vier verschillende opvangpakketten:

 •  Standaardpakket: uurtarief: € 10,25
  Dit pakket biedt opvang op vaste dagen in de week, 52 weken per jaar.Kosten en uren per maand:
  Maandag t/m donderdag: € 488,62; gemiddeld 47,67 uur.
  Vrijdag: € 478,96; gemiddeld 46,73 uur. *
 •  4 weken pakket: uurtarief: € 10,46
  Dit pakket biedt opvang op vaste dagen in de week met uitzondering van vier door u te bepalen
  kalenderweken (ma t/m vr) op jaarbasis.Kosten en uren per maand:
  Maandag t/m donderdag: € 460,24; gemiddeld 44 uur.
  Vrijdag: € 451,17; gemiddeld 43,13 uur. *
 • Zomerpakket: uurtarief: € 10,46
  Dit pakket biedt opvang op vaste dagen in de week met uitzondering van de 6 weken
  zomervakantie van de basisschool (regio midden Nederland).Kosten en uren per maand:
  Maandag t/m donderdag: € 441,10; gemiddeld 42,17 uur.
  Vrijdag: € 432,38; gemiddeld 41,34 uur. *
 • Vakantiepakket: uurtarief: € 10,66
  Dit pakket biedt opvang op vaste dagen in de week met uitzondering van alle basisschool
  vakanties (regio midden Nederland).Kosten en uren per maand:
  Maandag t/m donderdag: € 390,90; gemiddeld 36,67 uur.
  Vrijdag: € 383,17; gemiddeld 35,94 uur. *

De overheid heeft voor 2024 het kinderopvang toeslagtarief (KOT) vastgesteld op € 10,25.

* Voor vrijdag is het maandtarief lager omdat er minder dan elf uur wordt berekend. Dit is ter compensatie van de vrijdag na Hemelvaart waarop Dribbel gesloten is maar deze dag niet geldt als nationale feestdag.

 

BSO Tarieven 2024 
Bij alle BSO’s van Kinderopvang Dribbel BV kunt u kiezen uit drie opvangpakketten:

 • Pakket 1. Uurtarief € 8,85
  Opvang op vaste dagen gedurende 52 weken per jaar inclusief schoolvakanties en
  studiedagen.
 • Pakket 2. Uurtarief € 9,56
  Opvang op vaste dagen gedurende schoolweken exclusief schoolvakanties (regio midden
  Nederland). Dit pakket geeft tevens recht op opvang op eenzelfde aantal studiedagen per
  schooljaar als dat u dagen per week afneemt op basis van beschikbaarheid. Deze
  studiedagen moeten dan wel vallen op uw reguliere opvangdagen.
 • Pakket 3. Uurtarief € 9,56
  Opvang op vaste dagen gedurende schoolvakanties (regio midden Nederland).

 

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
BSO Uren/mnd Kost/mnd Uren/mnd Kost/mnd Uren/mnd Kost/mnd
de Berkenboom 26 € 230,10 15 € 143,40 11 € 105,16
de Biezbos 25.17 € 222,75 14.17 € 140,53 11 € 105,16
de Lange Tak 25.17 € 222,75 14.17 € 140,53 11 € 105,16

De overheid heeft voor 2024 het kinderopvang toeslagtarief (KOT) vastgesteld op € 9,12

 

POV Tarieven 2024 
KOV Dribbel BV heeft drie peuteropvang locaties. Deze zijn gevestigd in dezelfde locaties als haar BSO’s: POV Dribbel (locatie basisschool de Biezen), POV de Lange Tak (locatie basisschool de Langenoord) en POV de Berkenboom (locatie basisschool de Berkenschool). De eerste twee zijn geopend van 8:30 tot 12:00, POV de Berkenboom is geopend van 8:15 tot 12:00. De POV’s zijn gesloten gedurende schoolvakanties  (regio midden Nederland). Het uur tarief bedraagt € 10,25.

De maandelijkse kosten zijn steeds anders omdat alleen de perioden waarop de POV daadwerkelijk geopend is in rekening worden gebracht. Deze perioden worden niet uitgemiddeld per jaar. Hierdoor zal uw factuur bijvoorbeeld in de vakantiemaanden juli en augustus aanzienlijk lager zijn dan in die van maart of september.

Voor het aanvragen van kinderopvang toeslag (KOT) kunt u wel een gemiddelde per maand opgeven. Dit gemiddelde is gebasserd op 40 schoolweken en 12 vanatieweken per jaar.

 • Voor POV Dribbel (locatie BS de Biezen) en POV de Lange Tak (locatie BS de Langenoord):
  3,5 uur per week x 40 weken / 12 mnd = 11,67 uur p/mnd x € 10,25 = € 119,62.
 • Voor POV De Berkenboom:
  3,75 uur per week x 40 weken / 12 mnd = 12,50 uur p/mnd x € 10,25 = € 128,13.

Deze formules gelden voor één dag opvang per week.

De overheid heeft voor 2024 het kinderopvang toeslagtarief (KOT) vastgesteld op € 10,25.

 

Waarvoor wilt u uw kind inschrijven? 

KDV

BSO

POV

Door grote verschillen in vraag worden de dagen waarop onze POV’s geopend zijn per schooljaar bepaald. Gedurende schoolvakanties zijn de locaties gesloten.